پیشگیری از گرمازدگی

باتوجه به نکات زیر می توانید از گرمازدگی که یکی از بیماری های خطرناک به ویژه برای سالمندان در فصل تابستان است پیشگیری کنید.

- مایعات بیشتری بنوشید. بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت خود، در فصل گرما میزان مصرف مایعات خود را افزایش دهید.
- تعریق شدید، نمک و مواد معدنی بدن شما را کاهش می دهد، برای جایگزینی آنها آب میوه یا نوشابه بنوشید.
- لباس های مناسب بپوشید و از مواجهه با آفتاب بپرهیزید. لباس ها باید سبک، به رنگ روشن بوده، چسبان نباشند. از کلاه لبه دار یا سایبان های دیگر استفاده کنید.
- اگر به کار یا ورزش در هوای گرم عادت ندارید، یکباره به فعالیت شدید در گرما نپردازید بلکه به آرامی کار کنید تا بدن شما آماده شود.
- اگر در خیابان دچار گرمای زیاد شدید، برای چند دقیقه به مغازه ها و اماکن عمومی که خنک هستند پناه ببرید. در خانه از وسایل خنک کننده هوا استفاده کنید یا اینکه دوش آب سرد بگیرید.
- خریدها و سایر کارهای بیرون از خانه خود را در اوایل صبح یا هنگام غروب آفتاب انجام دهید.
- سعی کنید به تنهایی به کار شدید در گرما نپردازید چون گرمازدگی موجب اغتشاش شعور و حواس پرتی میشود و به کمک دیگران احتیاج خواهید داشت

/ 0 نظر / 28 بازدید